Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στο www.18percent.gr.

Το www.18percent.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης, προώθησης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.18percent.gr, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με αυτούς.

1. Όροι
Το www.18percent.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να μεταβάλει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μονομερώς. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή μεταβολή θα έχει άμεση ισχύ από την ημερομηνία που η σχετική ενημέρωση εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.
Το www.18percent.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή ακόμη και όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας της φωτογραφικής παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

2. Περιορισμός ευθύνης
Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας σας. Δεν εγγυώμαστε τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων αλλά κατά κανόνα θα πραγματοποιούμε την παράδοση εγκαίρως, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το www.18percent.gr δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παράσχει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, αλλά κατά κανόνα θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους.
Το www.18percent.gr θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν εγγυώμαστε την άνευ προβλημάτων/απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
Το www.18percent.gr  παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας  “όπως ακριβώς έχουν”.
Το www.18percent.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτους από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.
Δηλώνετε ρητά ότι κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εμείς δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, παρεπόμενες ή άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά, ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλης άυλης ζημίας (ακόμη κι αν έχουμε λάβει συμβουλή σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από ή απορρέουν από οποιαδήποτε αιτία και ενδεικτικά από (I) τη χρήση ή την έλλειψη δυνατότητας χρήσης της υπηρεσίας, (II) το κόστος απόκτησης υποκατάστατων αγαθών και/ή υπηρεσιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας, (III) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή αλλαγή των μεταδόσεων δεδομένων σας, (IV) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου προσώπου σχετικά με την υπηρεσία, ή (V) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με την υπηρεσία.
Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή, ότι οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη, χωρίς ιούς, ή ότι θα είναι έγκυρο, ασφαλές, ακριβές, αξιόπιστο, οποιασδήποτε ποιότητας, ούτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ασφαλές με οποιονδήποτε τρόπο για λήψη. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος που συμμετέχει στην υπηρεσία παρέχουμε επαγγελματικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους και ότι η χρήση τέτοιων συμβουλών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και χωρίς οποιουδήποτε είδους δική μας ευθύνη.

3. Ευθύνες χρήστη
Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας  και γενικώς την ιστοσελίδα μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου χρήστη, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή που δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθεσία ή συμφωνία, ή που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ή που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία ή/και διατάξεις που δύνανται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Αποδέχεστε να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη, για οποιαδήποτε αξίωση ή αίτημα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που τυχόν γίνουν από οποιονδήποτε τρίτο, που οφείλονται σε ή απορρέουν από τη δική σας συμπεριφορά ή τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία, την παροχή εκ μέρους σας του περιεχομένου, την παράβαση εκ μέρους σας αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση των δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή μέρους.

4. Αντικατάσταση προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε κάποιο προϊόν ή προϊόντα που αγοράσετε, και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλ. δεν έχουν αποσφραγισθεί ούτε έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, και μόνο μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο που τα συνόδευε.
Σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων. Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να επιστραφεί το προϊόν σε εσάς με δικά σας έξοδα.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε δεν θα αποδεχτούμε την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών
Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση ή την χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους ελληνικούς νόμους. Επίσης, αποδέχεστε και με το παρόν υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, της Ελλάδας και το κάνετε αυτό με τη θέλησή σας και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους.